0

ექსი

იგივე ექსტაზი. სიტყვას უმეტესწილად მოგულავეები მოიხმარენ.

ბერლინში ძმა ერთცალ ექსს 2 ევროდ იშოვი მე ვიყო ყლე.