0

ოჯახური პრობლემები მაქვს

დღეების გახანგრძლივების ერთ-ერთი საშუალება დამუტვლამდე

-გამოდი სალაპარაკო გვაქვს ბიჭებს შენთან
-ვერვახერხებ ოჯახური პრობლემები მაქვს