0

ძაფი

ერთგვარი ცივი იარაღი.

"ამოვიღე ამხელა ძაფი და ვძეძგე"