0

ბოზის შეყვარებული ვიყო

დაგინების ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე მაგრამ
ბო*იშვილივიყო-ზე მსუბუქი ფორმა

-ხელი ვიზე აწიეე ბოზის შეყვარებული ვიყოო.?!