0

ყლეში მკიდია

ყლეზე მკიდიას კრეატიული ვარიაცია, რომელიც გამოხატავს ადამიანის უინტერესო, პოხუისტურ, მკიდია დამოკიდებულას რაღაცის მიმართ.

სინონიმები: ყლეზე მკიდია, არ მაინტერესებს, მკიდია, ცალ ყვერზე მკიდია.

აუ მაგარი ყლეში მკიდია მომცემს თუ არა.

1

ყლეში მკიდია

"ყლეზე მკიდია"-ს დააფდეითებული ვერსია .

-ნაგავს ძირს ნუ ყრი შეჩმა
-ყლეში მკიდია

0

ყლეში მკიდია

ყლეშია მკიდია არის ყლეზე მკიდიას დააფდეიტებული და ამავდროულად დამახინჯებული ვარიანტი, ანუ როდესაც რაღაცის მიმართ უინტერესობა უკვე ზღვარს არის გადასული და ამ ვითარებას "ყლეზე მკიდია" ვეღარ აღწერს, მაშინ ხმარობენ ზემოთ ხსენებულ "ყლეში მკიდია" ვარიაციას.

- იმ თემაზე რას შვები, არ ურეკავ გელას?
- აუ ყლეში მკიდია გელაც და ეგ თემაც.