0

ჩექინი

სოც ქსელში საკუთარი ადგილმდებარეობის მონიშვნა, რომელიც განიმარტება როგორც ,,ნახე სად ვარ გასკდი გულზე''

.