0

ცუნცი

ქართულ ენაში დამკვიდრდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, როგორც ახალგაზრდა მამაკაცისადმი პატივისცემის გამომხატველი, მოფერებითი მიმართვა, რომელიც ძირითადად ლიზინგის მიმართულებით გამოიყენება. სიტყვას აქვს ჩანაცვლების ფუნქცია ისეთი მოფერებთი სახელების, როგორებიცაა: დედას გული... ცუნციკო... და ა.შ.

"...დედას ცუნცი..." "...როგორ ხარ, ცუნცი?.."