0

ბეზატკაზნი

ადამიანი რომელიც ატკას არასდროს ურტყამს.თავით ეტაკება

ბიჭო მართალი ხარ?
აჩიკო-ბეზატკაზნივარ