0

მოიტანს ბრაატ

სიტყვა, რომელიც იწყება 20 ლარით და მთავრდება ფრაზით: 5 ლარი ხომ არ გაქვს ძმა?

უეჭველი მოიტანს ბრაატ