0

გაიხარე, გაიცინე..

ერთგვარად ნეიტრალური, მასშტაბური მადლიერების გამომხატველი ორი დამოუკიდებელი სიტყვა რომელიც გამოიყენება სოციალურ ქსელში დაბადების დღის მისალოცი ტექსტის კომენტარად.

გაიხარე, გაიცინე მადლობა მოლოცვისთვის..