0

თუ რაღაც ეგეთი

ამ ფრაზის გამოყენებისას შენ არ ხარ დარწმუნებული რაღაცის მართებულობაში და შენი ჩამოუყალიბებლობის და უზუსტობის დაფარვას ცდილობ ჭკვიანურად.

ნასამ თქვა, რო მარსზე წყალი არის თუ რაღაც ეგეთი.