0

გასასვლელი დავრჩი და შეგეხმიანები ნახევარ საათში.

როცა კონკრეტული პიროვნება, ძალიან *ლეში გკიდია და გინდა მასთან ,,დვიჟენიას" მოუტყდე.

-რას შვეები შეჩემა სად წახვედი?
-აუ ბიჭო გასასვლელი დავრჩი და შეგეხმიანები ნახევარ საათში.