0

სირიკო ბაღანა

დასავლეთ საქართველოში უფრო სამეგეელოს რეგიონში გავრცელებული სიტყვა რომელიც ,,განდონა ბავშვი" ს პროტოტიპია

მოდი აქ შე სირიკო ბაღანა