0

პური გიყვარს?

ფრაზა გამოიყენება ორ ან მეტ ადამიანს შორის უხერხული სიჩუმის შესავსებად

-....
-პური გიყვარს?