0

გადაიღე

სიტყვა, რომელსაც იყენებენ დიასახლისები სუფრაზე, მათ მიერ მომზადებული არცთუ ისე გემრიელი საკვების გასასაღებლად. მათ ასეთ ქმედებას უმეტესად მოჰყვება დედაჩვენების და ბებიაჩვენების თვალების პრაწვა, რომელიც მიმანიშნებელია იმისა,რომ ზრდილობის გულისთვის ერთი ცალი მაინც უნდა გადავიღოთ.

-სალო შვილო მიირთვი გემრიელია..
-არა არა გმადლობთ მარინა დეი...
-გადაიღე,გადაიღე ...