0

შაირობა

შაირობაში მიმდინარეობს ორ ინდივიდს შორის, რომლებიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან რამდენიმე სიტყვით შემდგარი წინადადებებით რომლის ბოლო სიტყვებიც ერთმანეთს ერითმება. დღესდღეისობით შაირობა ცნობილია როგორც Rap Battle.

.