0

რა ხარ შენი დედამოვტ**ნ?

აფექტურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, რულეტკის მაგიდასთან მჯდომი სასოწარკვეთილი პირის გამონათქვამი, რომელმაც არ იცის რომელი რიცხვი ამოვა შემდეგ დატრიალებაზე

რა ხარ შენი დედამოვტ**ნ