2

გირჩი

გირჩი ჩვეულებრივ წიწვოვანი ხის ნაყოფია, რომელსაც აქტიურად შეექცევიან სხვადასხვა სახეობის ფრინველები. თუმცა ჩვენს შემთხვევაში იგი წარმოადგენს კრებით სახელს. მაგ: ცხვრების გროვა - ფარა; ირმების გროვა - რემა; თავისუფალი ლიბერალ-სლეკაცთა გროვა - გირჩი.

ძირითადი სინონიმები - ევროპული საქართველო, ნაცმო, ახალი საქართველო.

ჯარში მიწვევენ და რავქნა, სვირინგი გაჭრის?
- რაგინდა ტო გირჩში მიდი და ეგრევე აგღკვეცავენ ...