0

ეს შენი ბიჭია ?

ეს ფრაზა ძირითადათ გამოიყანება 3-4 წლის უნახავი მეგობრის მიმართ რომელსაც თან ახლავს შვილი ავტორი 100%-ით დარწმუნებულია რომ ეს თავისი მეგობრის შვილია მაგრამ მაინც კითხულობს

- ეს შენი ბიჭია კაცო?
- კი
- დაკა ხელი კაცური კაცი