0

უნივერსალური ასო ბგერა, რომელიც გამოიყენება ძირითადად ასო ბგერა “დ”-ს ადგილას, სიტყვისთვის სითესლის შესაძენად, სახელების შემთხვევაში სახელის მატარებელი ადამიანის რაღაც კონკრეტული,დღემდე ამოუხსნელი სოციალური სტატუსის, და ამავდროულად სითესლის მისანიჭებლად. ასევე ძალიან ხშიდად იხმარება რუსული ენის ცოდნის და რუსეთის ნაცხოვრობების ირიბ მინიშნებად (ასევე გაურკვეველი მიზეზის გამო)

ძიმა, ძიმკა, ბრაძიაგა, რას დაბრაძიაგობ ტოო