0

რამე ჩაგივარდა?

ფრაზა, რომელსაც მიმართავს თამადა ან სუფრის სხვა გამჭრიახი წევრი, რომელიც მიუთითებს თქვენ მიერ შესმული ჭიქის დაუცლელობაზე. გამონათქვამი გამოიყენება ცბიერი მზერის და სუფრის წევრების ახორხოცების მოლოდინის თანხლებით.

...
- რა იყო რამე ჩაგივარდა?
- აა ბიჯო სა ჩოურტყა სა ჩოურტყა
- აჰაჰჰაჰაჰაჰაჰაჰჰჰაჰაჰაჰაჰა ხტფუ