1

თუ ჭამ ჭამე ბლяძ

ამ ფრაზას გეუბნებიან სადილობისას, როდესაც რომელიმე ოჯახის წევრთან კამათი შენს სასარგებლოდ მიმდინარეობს.

-შავია
-რა შავი ბლიად... დალტონიკი ხარ? თეთრია.
-თუ ჭამ ჭამე რა... ბლяძ!