0

ლომიძინი

გულის რევის წინა 2-3 წამიანი პერიოდი, რომელიც ერთ-ერთ საშინელ მომენტად ითვლება.

ლომიძინი გემართება?