0

ნასედკა

(ნასეტკა), ბოზი, ჩამშვები, პოლიციის ინფორმატორი.

შენი, ნასედკა დედა მოვტყან

0

ნასედკა

ჩათლახი პიროვნება , რომელის მთავარი საქმე ვინმეზე ინფორმაციის მოპოვება და შემდეგ სხვასთან დაბეზღებაა.

-ნასედკა
მ.ო