1

ჩხარტო

ავტომატურად გახსენდებ კონცერტი სადაც კინაღამ დაეცა. თავშავა იღრიჭება დებილი ბოზივით

კახა-რას იღრიჭები დებილი ბოზივით
თავშავა-🙁