0

მომავალი ძმაკაცი

გველკუა პიროვნების მიერ წარმოთქმული ფრაზა, რომელიც გაჟღენთილია ანგარებიანი მოტივებით. მომავალ
ძმაკაცად მოიხსენიება ე.წ ”მაყუთა” ადამიანი, რომელიც ზემოთხსენული
გველკუა ადამიანის
კვებით, სასმელ, საგულაო და სხვა პიჟონურ
მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებს დაახლოვების შემთხვევაში.

- ვინაა ეგ ?
- ჩემი მომავალი ძმაკაცი.
- რა თქვი ძმაკაციო?
- ხო რა ორ თვეში
იქნება მაქსიმუმ