0

სქროლის დედამოვტყან

გამოიყენება იმ დროს როდესაც ადამიანი განიცდის დამიზნების უნარის ნაკლებობას და ცდილობს ეს პრობლემა გადაჭრას მაუსის სქროლზე დაბრალებით

ზევით წერია ყველაფერი