0

თქვენ ყურებაში მომკლეს

ეს ფრაზა გამოიყენება იმ შემთხვევაში როდესაც კონკრეტული მოთამაშე ცდილობს სხვა მოთამაშის მიკრო შეცდომებზე დაკვირვებით გადაფაროს საკუთარი უდიდესი შეცდომა ბრძლოის განმავლობაში

ზევით წერია ყველაფერი