0

ამ თამაშს შიგ ხომ არ აქვს?

ეს ფრაზა ძირითადად გამოიყენება იმ შემთხვევაში როდესაც სხვის მიკრო თუ დიდ შეცდომებს თავად მეთაურიც უშვებს მაგრამ ამ ფრაზით ცდილობს თავი აარიდოს მოცემულ მდგომარეობას და ყველაფერი შეაწეროს თამაშს

ყველაფერი ცხადია