0

იბიარმა დაარიკაშეტა ორჯერ

ეს ფრაზა მიეკუთვნება მითიურ ფრაზებს რომლებიც რეალობასთან კავშირში არაა, მაგრამ მეტი ეფექტის შექმნისთვის ხშირად გამოიყენება

ბლა ბლა