0

შეჩემის ტრამპა ცუმპა

გამოიყენება იშვიათად,გამოიყენება კამათის დროს ყველაზე ხშირად,ხაზს უსვამს მთქმელის ჭეშმარიტებას !

აბა მე რას გეუბნებოდი შეჩემის ტრამპა ცუმპა!!?