0

ხიდათ გინდა?

სუბიექტი იყენებს ობიექტისადმი ის მას უმახვილებს ყურადღებას თუ რაოდენ მალე მოუვიდა სიტყვა "დამიტოვეს" თქმა

-დამიტოვე
-რაიყო შეჩემა ხიდათ გინდა?