0

ნაღდი ამერიკულებია შვილოო!

უმეტესად ფრაზა გამოიყენება ბაზრობაზე ხანშესული მოვაჭრეების მიერ და მიუთითებს მის მიერ შემოთავაზებული ტანსაცმლის ან სხვა ნივთის ხარისხზე და გამძლეობაზე, მიუხედავადიმისა, რომ აშკარად ყლეობას გატენის

-აბა ეს ნახე
-არა იყოს, რაღაც უხარისხო ჩანს
-რას ლაპარაკობ შვილო ნაღდი ამერიკულია