0

პაბეგის აწევა

გაქცევა, მხოლოდ ისეთი გაქცევა, როდესაც ვინმეს აინტერესებს სად წახვედი ან ვინმეა დაინტერესებული შენი პოვნით. თუ ყველას ყლეზე კიდიხარ, რაც არ უნდა ტრაკზე გაიხე პაბეგს ვერ აწევ.

ფული მოაჯმევინე მალე მაგას, პაბეგი არ აწიოს ტო