0

ნინჩო

ნინჩო - ადამიანი რომელიც ყველას აღიზიანებს, ხშირად გვხვდება ბილი აილიშის ქუდით. არსებობს ბევრი ნინჩო. ნინჩო არის მიმერების წყარო.

დღეს ნინჩოებისს სექტა შემხვდა