0

ნუგეში

ნუგეში ნიშნავს,ნუგეშინიას და ბარაქა არ მოაკლდეს თქვენს ოჯახს,ძირითადად კახელები ხმარობენ ამ სიტყვას.

მეშინია ძაღლის,
ნუგეში შვილო წადი.