0

ერთხელ შევიკრიბოთ

ხშირად გამოყენებული სიტყვები.

ეს სიტყვები გამოიყენება მაშინ, როდესაც კაი ხნის უნახავი კლასელები ერთმანეთს ხვდებიან.