0

რას მისიგნალებ გადავფრინდე?

მომენტი როცა იცი რომ ქუჩაზე გადასვლის დროს წესებს არღვევ მაგრამ იხტიბარს არ იტეხ და აქეთ მძღოლს აგდებ უხერხულობააში

რას მისიგნალებ გადავფრინდე?!