0

რატო მაყლევებ?

გამოიყენება მაშინ როდესაც გარკვეული ინდივიდი ცდილობს შენს გაცურებას ხოლო შენ ეშმაკობას მიუხვდები.

-ბიჭო გუშინ მაგარი გოგო დავკერე
-რატო მაყლევებ?