0

წაკითხული ჯობია

გამოიყენება მშობლებში როდესაც ცდილობენ თავიდან აიცილონ შვილების კინოთეატრში წაყვანის ხარჯი

-დე ახალი ფილმი გამოვიდა და წამიყვან?
-წაკითხული ჯობია შვილო