0

ნახტომში მეტრადაოცი

დამამცირებელი ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ძალზედ დაბალი ხალხის მიმართ.

ისეთი დაბალიხარ ალბათ მეტრადაოციიქნები ნახტომსიც კი