0

რაია გზას კეტავ?

როცა თანამეინახეს დროზე ადრე მოუვიდა "დამიტოვეს" თქმა.
და შენ ამაზე აღშფოთდი.

- დამიტოვე მა სიგარეტი თუ მიტოვებ!!!
-მეიცა შეჩემა, რაია გზას კეტავ?