0

ფრთხილად ყლეზე არ წამოეგო

გამაფრთხილებელი სიტყვა გარკვეულ სიტუაციებში,რომელიც პიროვნებას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.

ფრთხილად იყავი ყლეზე არ წამოეგო