0

მამაშიგერი ბზრიალში

არამიწიერი საბრძოლო ილეთი, რომელიც გამოიყენება ადამიანის ფიზიკურად და მორალურად გასანადგურებლად. ის იმდენად წარმოუდგენლად Ჟღერს, რომ ობიექტი უმალ ზადნის აᲫლევს.

თუ წამოვიდა მამაშიგერი ბზრიალში