0

აიკიდო

იაპონურად დაკიდების ხელოვნება.

უნდა აიკიდო და დაიკიდო.