0

დაამატებ კიდევ?

ბოლომდე გასაყლევებელი სიტყვა რომელსაც თრიაქის მოწევის დროს ხმარობენ

დაამატებ ძმა?
მიდი ჩაყარე