0

აგეააა

სიტყვა გამოიყენება კითხვის ვერგაგებისშემდეგ

ბერიკა-რო ჩაბერავ გაბერავ
გიო-რაა
ბერიკა-აგერაა