0

დავაი ახლა გარასხოდდით

ამ ფრაზას იყენებენ ,,ზროსლები" ბავშვების შესარიგებლად. შერიგება ხდება ისე როგორც ძალითაც ასევე ნებითაც.

რა გაჩხუბებთ ერთი უბნელები არა ხართ. ახლა შერიგდით და აღარ დაგინახოთ წაიკამათოთ