0

რასტრილიაც

ძირითადათ გამოიყენება მაშინ როცა დანძრეული გაქვთ, სასურველია ამ სიტყვის შემდეგ გამოვიყენოთ სლენგი "პიზდეც"

ძირითადად იყენებენ სტალინი