0

ინოვაცია

ტერმინი, რომელსაც ჯიტა იყენებს ჩვეულებრივი რენდომ ბიზნესების აღწერაში.

ჯიტას ყველა თანამშრომელს კონტრაქტით ევალება ამ სიტყვის ხსენება დღე-ღამეში არანაკლებ 35-ჯერ.

• ინოვაციური საჩებურეკე.
• კარტოფილის ინოვაციური ბოსტანი.
• მასაზი 20 ლარი ინოვაციური.
• ანდროიდის ფანარი აპლიკაცია, ოღონდ ინოვაციური.
• ქალბატონი ციური, ინოვა-ციური.